Pere Gela, notari, el dia 24 del mes de maig de l’any present i sotaescrit de 1611, tenint plens poders per a tractar i signar els assumptes després esmentats i altres… pobladores:


Apellidos

Nombre

oriünds de la vila de Gandia:

Agut,

Antoni

 

Agut,

Bartomeu

 

Albert,

Francesc

 

Aparisi,

Esteve

 

Boluda,

Lluís

 

Bondia,

Miquel

 

Bonilla,

Jaume

 

Candel,

Francesc

 

Cistella,

Josep

 

Costa,

Cristòfol

 

Garcia,

Jaume Joan

 

Gavilà,

Joan

 

Lleges,

Benet

 

Llobregat,

Joan

 

Martí,

Agustí

 

Martí,

Antoni

 

Martí,

Joan

 

Martines,

Ginés

 

Mascarell,

Joan

 

Miret,

Bernat

 

Pla,

Joan

 

Puig,

Jeroni

 

Ramon,

Joan

 

Sabater,

Esteve

 

Sanchis,

Francesc

 

Sancho,

Joan

 

Simó,

Nadal

 

Urgellés,

Onofre

 

Valls,

Roc

 

 

 

Genovesos:

Borrell,

Pere

 

Braco,

Llorenç

 

Brigasco,

Pere

 

Doneta,

Martí

 

Felix,

Joan

 

Lledó,

Bernat

 

Mohina,

Jordi

 

Ormell,

Pere

 

Paner,

Jaume

 

tots nous pobladors del present lloc de Beniopa.

Carta de poblament de Beniopa (1611) CEIC Alfons el Vell