L’antroponímia de Xert (1563-1888).

Análisis de l’antropnìmia de Xert a partir de tres llibretes del segle XX que copien els Quinque Libri desapareguts.

de Josep Meseguer Carbó

   

1. INTRODUCCIÓ.

1.1. Propòsit

1.2. La parròquia de Xert, entre dos administracions: la diócesis de Tortosa i el regne de València.

1.3. L’arxiu de la parròquia de Xert.

1.4. Mossèn Josep Arasa Barberà.

1.5. Descripció de les llibretes de Josep Arasa Barberà.

 

2. DELS QUINQUE LIBRI A LA LLIBRETA DE L’ÍNDEX DE MATRIMONIS, UNA CÒPIA IDEOLÒGICA.

2.1. Introducció.

2.2. Metodología.

2.3. Els Quinque Libri de Xert.

2.3.1. La llengua originària de Quinque Libri.

2.3.2. La intervenció del copista en les dades dels originals.

2.4 Conclusions

 

3. L’ANTROPONÍMIA HISTÒRICA DE XERT (1563-1888).

3.1. Introducció.

3.2. Metodologia.

3.3. L’antroponímia de la comunitar de Xert a partir de l’Índex de matrimonio.

3.3.1. Els prenoms o noms de pila: masculins i femenins, simples o compostos?

3.3.2. Els cognoms o llinatges.

 

 4. MIGRACIONS I REPRODUCCIÓ SOCIAL A XERT (1563-1888).

4.1. Introducció.

4.2. Metodología. Els registres de casaments, una font per a l’estudi de les migracions.

4.3. Els matrimonis de la parroquia de Xert (1563-1888).

4.3.1. Veïns i forasters en les celebracions matrimonials de Xert.

4.3.2. La procedència geogràfica dels immigrants.

4.4. Conclusions.

5. CONCLUSIONS GENERALS.

6. BIBLIOGRAFIA.

7. ANNEX: “PARTIDAS DE BAUTISMO COPIADAS LITERALMENTE DE ALGUNOS LIBROS PARROQUIALES DE CHERT”.

 

 
        publicado en el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, tomo LXXXIV    
Informacion donada por Onocara